Pomoc při záchraně a péči o zvířata

Naším cílem je vybudovat záchrannou stanici pro papoušky.

Je mnoho papoušků, které již nejsou v domácnosti majitele žádoucí. Nejčastějšími důvody jsou alergie, narození dítěte, úmrtí majitele a bohužel i nezájem a omrzení ze strany majitele.

Pracujeme na vybudování záchranné stanice, kde by opuštění papoušci mohli důstojně dožít a měli zajištěno:

    • Umístění v prostorných voliérách (interiérové a exteriérové)
    • Pravidelné kvalitní a vyvážené krmení
    • Péče ošetřovatele – nejen úklid a krmení, ale také sociální kontakt
    • Veterinární péče