Úvod

Cíle, poslání a principy Spolku

1.Postpetenciární péče – pomáhat osobám ve výkonu trestu odnětí svobody k návratu do společnosti po výkonu trestu nebo při podmínečném propuštění z výkonu trestu.

2.Vzdělávaní a poradenství nejen osobám, které se ocitly v obtížných životních situacích

3.Podpora sportu, sportovních aktivit a sportovních talentů

4.Pomoc při záchraně a péči o zvířata, která se ocitla v nouzi, podpora záchranných stanic a útulků, podpora chovu ohrožených druhů a osvětová činnosti v oblasti ochrany živočichů.

Naši dárci: